Geluksklaver

Vakkundig creatief bloemwerk

Voorwaarden:

Een ieder die op een workshop of cursus inschrijft dient ter bevestiging hiervan, meteen of uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de workshop € 15,00 over te maken op rekeningnummer NL36INGB 0004139623 ten name van M.J. Kars-Kroon te Almere. 

Dit is een aanbetaling en wordt in mindering gebracht op de kosten van Uw te maken werkstuk. 
Mocht U verhinderd zijn vervalt het recht op verrekening van deze 15,00 euro.